Γεωμετρία & ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

Στόχος της τηλεδιάσκεψης, που υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου (12.00-14.00) στην Διαδικτυακή Αίθουσα Συναντήσεων του Scientix (http://www.scientix.eu/online-meeting-room ), από την Μαθηματικό Κυρία Αργύρη Παναγιώτα, ήταν η γνωριμία των μαθητών των τμημάτων Α1, Α3 και Β2 του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με την ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπη Europeana ( https://www.europeana.eu/en ) και κυρίως η αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού στο μάθημα της γεωμετρίας. Ηταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας και η συμμετοχή της Σύντονίστριας Εκπαίδευσης των Μαθηματικών του 4ου ΠΕΚΕΣ , Κυρίας Λυμπεροπούλου Ελένης.

H Europeana (https://www.europeana.eu/en/collections) παρέχει πρόσβαση σε περίπου 57 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα στοιχεία από περισσότερες από 3500 ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και γκαλερί. Αυτή η τεράστια βάση δεδομένων αντιπροσωπεύει μια μεγάλη γκάμα μέσων μαζικής ενημέρωσης, θεματική και γλωσσική ποικιλία , εικόνες / κείμενο / ήχο / βίντεο / 3D περιεχόμενο στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, τους χάρτες, τις ταινίες, τη φυσική ιστορία, τη μόδα και πολλά άλλα σε περισσότερες από 37 γλώσσες. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του περιεχομένου – άνω των 20 εκατομμυρίων αντικειμένων – είναι ελεύθερα αδειοδοτημένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε διάφορα ερευνητικά και μαθησιακά έργα.

Η αποστολή της Europeana είναι να μετασχηματίσει τον κόσμο με τον πολιτισμό, να ξεκλειδώσει τους θησαυρούς πολιτιστικής κληρονομιάς και να τους διαθέσει στο διαδίκτυο, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για ψυχαγωγικούς, επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το project Europeana DSI-4 (http://fcl.eun.org/europeana-dsi4), που υλοποιείται και υποστηρίζεται απο το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (www.eun.org ), έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν την εμπειρία τους. Από την καινοτόμο διδακτική πρόσεγγιση της γεωμετρίας μέσα από τον υλικό πολιτισμό της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, στα πλαίσια της τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών των τμημάτων Α1 , Α3 και Β2 του σχολείου μας, όπου αποτελεί και κινητήρια δύναμη να συνεχίσουμε την υποστήριξη των μαθητών/τριών μας. Στα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών/ τριών από την τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνονται: η αναζήτηση ψηφιακού περιεχομένου υλικών αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου αναλύονται οι γεωμετρικές τους ιδιότητες στο χώρο και επίπεδο, η διερεύνηση συσχετίσεων με βασικά θεωρήματα και προτάσεις της γεωμετρίας για την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η βελτίωση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα των μαθητών/τριών είναι βασική προτεραιότητα, καθώς γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί και λύτες προβλημάτων γεωμετρίας και άλγεβρας πάνω στα αντικείμενα της ψηφιακής κληρονομιάς, εκφράζουν την δημιουργικότητα τους , αξιοποιούν την καινοτόμα και κριτική σκέψη τους, και την ικανότητα τους να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν πληροφορίες και την δεξιότητα της αυτόνομης μάθησης.

Δημοσίευση του υλικού στην ψηφιακή κοινότητα

https://eclass.sch.gr/courses/EL526204/

Το υλικό θα εμπλουτιστεί καθόλη την διάρκεια της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, αλλά και μετά την επιστροφή στις σχολικές τάξεις στις πραγματικές συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας.

Η δράση αυτή διοργανώνεται από την Κυρία Αργύρη Παναγιώτα στα πλαίσια της διεθνής πρωτοβουλίας, που διοργανώνει η Scientix «2020 STEM Discovery Campaign» με θέμα « Καινοτόμες τάσεις στην εκπαίδευση » http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc20

PHOTO2

photo 5

PHOTO1

PHOTO3