Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΕΞΕ-171726-2019-Πιστοποίηση-αναπηρίας-υποψηφίων-για-εισαγωγή-στην-Τριτοβάθμια-Εκπαίδευση-από-τα-ΚΕΠΑ