Ενημέρωση Γονέων κατά το Α Τετράμηνο του Σχολικού Έτους 2019 – 2020

Από την Τετάρτη 16/10/2019 αρχίζει η ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους σύμφωνα με το παρατιθέμενο πρόγραμμα. Αν μεταβληθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ειδοποιηθείτε με ανακοίνωση για τις νέες ώρες ενημέρωσης.

PGEL-Euaggelikis-ypodoxi-v1

Ο Διευθυντής