Έρευνα για την λειτουργία του Σχολείου 2018 – 2019

Στην διεύθυνση http://bit.do/eTHc4 υπάρχει μία φόρμα Google στην οποία ζητείται η γνώμη των μαθητών/μαθητριών μας για διάφορες λειτουργίες του Σχολείου και την Διεύθυνση κατά το Σχολικό  Έτος 2018 – 2019.

Θα βοηθήσετε πάρα πολύ την λειτουργία του Σχολείου αν αφιερώσετε 5 λεπτά για να συμπληρώσετε τις 18 ερωτήσεις. Ξεκινώντας να συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο σας ζητείται να συμπληρώσετε ένα τετραψήφιο κωδικό για να εξασφαλίσουμε ότι η απάντηση προέρχεται από μαθητή/μαθήτρια του Σχολείου μας. Ο κωδικός έχει δοθεί έντυπος, κατά τυχαίο τρόπο, στους μαθητές/μαθήτριες μας.

Ο Διευθυντής