Δυνατότητα αιτιολόγησης απουσιών

Μας κοινοποιήθηκε εγκύκλιος βάσει της οποίας μαθητές/μαθήτριες που νοσούν από εποχική γρίππη έχουν δυνατότητα να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους.

Epoxiki Egkiklios Apousion

Παρακαλώ  στο δικαιολογητικό που θα προσκομισθεί να αναγράφεται σαφώς ότι η απουσία οφείλεται στην εποχική γρίππη καθώς και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το Σχολείο.

Ο Διευθυντής