Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 

Διαβάστε εδώ το με αριθμό πρωτ.139436/2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.