Όμιλοι 2018 – 2019

Οι όμιλοι που ενέκρινε το ΕΠ.Ε.Σ. και έχουν κατατεθεί για έγκριση στην Δ.Ε.Π.Π.Σ, το σχολικό έτος 2018 – 2019 είναι οι ακόλουθοι:

1) Ρητορικός όμιλος. Υπεύθυνη καθηγήτρια Δρ. Μαρία Λιτσάρδου. Θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα.

Διεξαγωγή Αγώνων  Λόγου –Αντιλόγου  («Διττοί Λόγοι») κατά τη λειτουργία  του Ομίλου. Δίνεται ένα συγκεκριμένο θέμα και γίνονται «Αγώνες Λόγου» από δύο ομάδες μαθητών (ομάδα λόγου  και ομάδα  αντιλόγου) που προσπαθούν  να πείσουν το ακροατήριο με την ανάπτυξη επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων.

 Διδασκαλία μεθοδολογίας και τεχνικών δημιουργίας-κατασκευής επιχειρήματος πάνω σε θέματα αμφιλεγόμενα,  διαχρονικά και επίκαιρα.

Εισαγωγή στην εκφορά «Αυθόρμητου Λόγου», «Προτρεπτικού Λόγου»  και στη «Νοηματική (Εκφραστική) Ανάγνωση».

Όλοι οι μαθητές εμπλέκονται στις διαδικασίες προετοιμασίας, υλοποίησης και αξιολόγησης των ρητορικών αγώνων του Ομίλου.

Ενδεχομένως, πρόσκληση από την υπεύθυνη καθηγήτρια του Ομίλου και σε ειδικούς  συνεργάτες  για την προετοιμασία ρητορικών αγώνων.

Συμμετοχή σε  διασχολικούς Ρητορικούς Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας.

 

2) Η χημεία in vivo, in vitro και in silico. Υπεύθυνος καθηγητής Δρ. Χριστόδουλος Μακεδόνας. Θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη.

Ο όμιλος προτείνεται να περιλαμβάνει δυο θεματικές ενότητες.

(α)        Η πρώτη ενότητα θα έχει ως κεντρική έννοια το πείραμα της χημείας. Οι μαθητές θα κληθούν να γνωρίσουν τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, τόσο της ανόργανης όσο και της ενόργανης ανάλυσης.

(β)        Η δεύτερη ενότητα θα έχει ως κεντρική ιδέα τις προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές θα γνωρίσουν πώς οι επιστήμονες σχεδιάζουν για παράδειγμα ένα νέο καταλύτη ή ένα νέο φάρμακο και πώς είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι ιδιότητες ενώσεων που δεν έχουν συντεθεί ακόμα στο χημικό εργαστήριο.

Παράλληλα θα υπάρξει προετοιμασία των μαθητών του ομίλου προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς χημείας, π.χ. EUSO 2018 και Ε.Ε.Χ. 2018.

 

3) Όμιλος Αριστείας στα Μαθηματικά. Υπεύθυνος καθηγητής Σωτήριος Χασάπης MSc. Θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα ή Πέμπτη.

Το περιεχόμενο του ομίλου εστιάζεται στην ενασχόληση με θέματα των στοιχειωδών Μαθηματικών που αν και δεν καλύπτονται από το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι :

Α) Πλούσια σε ιδέες, ενδιαφέροντα και περιπετειώδη. Επιπλέον εμπνέουν τους μαθητές.

Β) Καλλιεργούν την μαθηματική ωριμότητα που είναι εντελώς απαραίτητη για την παραπέρα μαθηματική εξέλιξη.

Γ) Έχουν προταθεί από τους μαθητές και είναι κατάλληλα για το γνωστικό τους πεδίο. Δεν αποτελεί ούτε φροντιστηριακή ανάπτυξη των Μαθηματικών του ΠΣ, ούτε επέκταση της ύλης. Λειτουργεί πάνω σε ένα εξελιγμένο πρότυπο των «Μαθηματικών Κύκλων» που έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες, ήδη από τα μέσα του περασμένου αιώνα

4) Θεατρικός Όμιλος. Υπεύθυνη καθηγήτρια Δρ. Μαρία Διακόνου. Συνεργάτης καθηγήτρια Καλλιόπη Σιώπη MSc. Θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή.

Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν σε τάξεις Λυκείου και Γυμνασίου της ευρύτερης περιοχής με εγνωσμένο ενδιαφέρον, κλίση και αγάπη για το θέατρο τη μουσική, το χορό, τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή θεατρικού κειμένου, τη ζωγραφική (σκίτσο), την ομαδική συνεργασία και δημιουργία.

Σκοπός του ομίλου είναι η γνωριμία του μαθητή µε τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα με άμεσο τρόπο, η απόκτηση γνώσεων για το θέατρο και της σχέσης του µε τον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία, η καλλιέργεια της προσωπικότητας και του ψυχικού κόσμου καθώς και η διεύρυνση των οριζόντων του σχολείου με ουσιαστικό άνοιγμα στην Τέχνη και τον Πολιτισμό αλλά και την κοινωνία μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευχάριστου και δημιουργικού κλίματος καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ομίλου.

5) Η Χημεία του Αθλητισμού. Υπεύθυνη καθηγήτρια Μαρία Χαβαριώτη MSc. Θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη.

Ο σκοπός του ομίλου είναι η εφαρμογή του μοντέλου Χημεία και Καθημερινή ζωή στη διδασκαλία της Χημείας με βάση θέματα από τον αθλητισμό. Η χημεία του Αθλητισμού αποτελεί ένα διεπιστημονικό θέμα όπου ο καθηγητής της Χημείας σε συνεργασία με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (Γυμναστές, Βιολόγους, Φυσικούς και καθηγητές Οικιακής Οικονομίας) παρέχουν στους μαθητές πρακτικές εφαρμογές της χημείας και κάνουν τη διδασκαλία θετικών επιστημών πιο ελκυστική.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα έχουμε συνεχή επίβλεψη από τον κ. Μούγιο Βασίλη συγγραφέα της βασικής μας βιβλιογραφικής πηγής. Επίσης θα καλέσουμε στο χώρο των συναντήσεων μας τον κ. Γιάννης Ψαρέλης πετυχημένο προπονητή στο χώρο του τριάθλου (επίσης Χημικός) ώστε να μοιραστεί μαζί μας τις γνώσεις του σε θέματα που αφορούν τις επιδόσεις των αθλητών σε σχέση με τη βοήθεια που τους δίνει η επιστήμη της Χημείας και τη κ. Σιώζου Έλενα κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος του Θριάσιου Νοσοκομείου για τα θέματα διατροφής αθλητών

6) Όμιλος Ρομποτικής. Υπεύθυνος καθηγητής Δρ. Χρήστος Φανίδης. Θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη.

Εισαγωγή στην Ρομποτική με χρήση του μικροελεγκτή Arduino και της γλώσσας προγραμματισμού C/Wiring. Ο μαθητές θα αποκτήσουν εμπειρία στον σχεδιασμό, κατασκευή και προγραμματισμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων εργαζόμενοι σε ομάδα.Θα γίνει προσπάθεια κατασκευής ολοκληρωμένου έργου που θα επιλέξουν οι μαθητές Οι μαθητές θα ασχοληθούν με την:

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Γνωριμία με τη γλώσσα προγραμματισμού C και ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων.

Εξοικείωση με ηλεκτρονικά συστήματα μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και εμπειρίας.

Σχεδιασμός και κατασκευή του μηχανικού και του ηλεκτρονικού συστήματος ενός ρομπότ.

Σχεδιασμός και υλοποίηση πειραμάτων με χρήση διαφόρων αισθητήρων.

Εξοικείωση με τον προγραμματισμό κινήσεων για την εκτέλεση ποικίλλων εργασιών.

7) Τα κοινωνικά προβλήματα και φαινόμενα μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Υπεύθυνη καθηγήτρια Μαρία Λέκκα MSc. Θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη.

Αρχικά θα γίνει μια θεωρητική παρουσίαση της έννοιας του κοινωνικού προβλήματος και του κοινωνικού φαινομένου.

Στη συνέχεια οι μαθητές, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού, θα επιλέξουν τα κοινωνικά προβλήματα και φαινόμενά που θέλουν να επεξεργαστούν και θα διερευνήσουν την σχετική βιβλιογραφία.

Τέλος αφού εξοικειωθούν με εργαλεία σχετικά με την δημιουργία βίντεο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτότυπα βίντεο που θα αναδεικνύουν μέσα από την εικόνα και τον ήχο το εκάστοτε κοινωνικό πρόβλημα και φαινόμενο.

8) Αστρονομία και Φυσική. Υπεύθυνες καθηγήτριες Γκερμπεσιώτη Αργυρώ MSc, Διακόνου Μαρία PhD.

Σκοπός του ομίλου είναι η εκπαίδευση μαθητών/τριών με αυξημένο ενδιαφέρον στην Αστρονομία και την Αστροφυσική. Η υλοποίηση θα γίνει με συνεργασία του Ευγενιδείου Ιδρύματος και θα περιλαμβάνει μελέτη του Ουρανού και παρατήρησή του με τηλεσκόπιο στο Σχολείο, στο Ευγενίδειο αλλά και στο ΕΚΠΑ καθώς και προσέγγιση αστροφυσικών φαινομένων θεωρητικά και πειραματικά.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θέματα όπως:

Κοσμολογία – Σύγχρονες θεωρίες για την γένεση και εξέλιξη του Σύμπαντος

Η ηλικία του Σύμπαντος – Διαστολή αλλά και πιθανή συστολή του.

Ηλιακό Σύστημα

Αστέρες (γέννηση – ανάπτυξη και θάνατος)

Ουρανογραφία

Τηλεσκόπια (Κατασκευή και παρατήρηση)

Εξωπλανήτες ( εξωηλιακά πλανητικά συστήματα, μέθοδος παρατήρησης και μελέτης τους – αναζήτηση εξωγήινης ζωής)

Μαύρες τρύπες (Δημιουργία και εξέλιξη)

Σκοτεινή ενέργεια και ύλη

Γενική σχετικότητα – βαρυτικά κύματα – εξισώσεις Αϊνστάιν