Αμπελάς Παναγιώτης

Παρατίθεται εκπαιδευτικό υλικό από διδάσκοντες και διδάσκουσες που δίδαξαν στο παρελθόν στο σχολείο μας.

Αμπελάς Παναγιώτης PhD, Φιλόλογος

 Αμπελάς προσωπική ιστοσελίδα

 

Μύθος του Σπηλαίου με Θέματα Εξετάσεων

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ _ο μύθος του Σπηλαίου_ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Πρωταγόρας με Θέματα Εξετάσεων

ΠΛΑΤΩΝΟΣ-ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-ΜΕ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Αριστοτέλους Πολιτικά με Θέματα Εξετάσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΜΕ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Αριστοτέλους Ηθικά με Θέματα Εξετάσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΗΘΙΚΑ-ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ-ΜΕ-ΘΕΜΑΤΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ