3ο Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων Ομίλου «Σύνδεση Εκπαίδευσης & Εργασίας»

Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο Πρόεδρος της CPRGGreece κος Ευστράτιος Αθανασίου, ο Αντιπρόεδρος Α’ κος Πέτρος Νασιμπιάν, τα μέλη του ΔΣ κ. κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής & Ειρήνη Παπαχατζή και το μέλος κ. Ηλιάνα – Δήμητρα Ψωμαδάκη, παρουσίασαν στους μαθητές και τις μαθήτριες του Ομίλου “Σύνδεσης Εργασίας και Εκπαίδευσης”, με Υπεύθυνη Καθηγήτρια την κ. Παναγιώτα Αργύρη.

Πρόληψη του καρκίνου: οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις και
η προαγωγή υγείας γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας».

  • Οι 6 πυλώνες της πρόληψης των ασθενειών: ξεκινώντας από τα νεογνά!
  • Υγιεινή διατροφή και καρκίνος: τρώγοντας ένα ουράνια τόξο!
  • Φυσική δραστηριότητα και καρκίνος: περπατώντας παρέα με φίλους!
  • Κάπνισμα και καρκίνος: και αν το έχεις αρχίσει, μπορείς να το διακόψεις!
  • Καρκίνος και χρόνιο ψυχοκοινωνικό στρες: γαλήνη και αυτεπίγνωση!
  • Ποιότητα ύπνου ? κιρκάδιο σύστημα ? τα βιολογικά ρολόγια του ανθρώπου
  • Κατάχρηση μπλε οθονών (κινητά, υπολογιστές, τάμπλετ) και καρκίνος: μια έμμεση σχέση, μέσω του στρες και του κιρκάδιου ρυθμού
  • Λοιμώξεις και καρκίνος: η πρόληψη σώζει ζωές!
  • Περιβάλλον, ρύπανση και επαγγελματικά καρκινογόνα
  • Έγκαιρη διάγνωση: σώζει ζωές το γοργόν!

Η εισήγηση δεν περιορίστηκε στις γνωστικές πληροφορίες για το πεδίο της πρόληψης του καρκίνου, αλλά επεκτάθηκε από την ιστορία και τους σκοπούς της “Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου” έως και τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών στον εθελοντισμό, με τελικό στόχο την προσφορά στον συνάνθρωπων μέσω κοινωνικών δράσεων. Ο κος Αθανασίου σημείωσε την προθυμία των μαθητών να αναλάβουν οι ίδιοι οργανωτικό ρόλο σε εθελοντικές πρωτοβουλίες.