Ερευνητικές Α Τετραμήνου 2017 – 2018

Όνομα Υπεύθυνου/ης Καθηγητή/Καθηγήτριας Τίτλος ΕΡΕ

Α Τετραμήνου

Εργασίες
Γκούντας Κων/νος Απόψεις των μαθητών για τις πρώτες βοήθειες πριν και μετά την σχετική εκπαίδευση. Πρώτες Βοήθειες
Λάζου Καλυψώ Ο τρόπος ανίχνευσης καλλιτεχνικών κινημάτων στον κινηματογράφο. Destino

Νοσφεράτου

Σιωπηλός Μάρτυς