Προκήρυξη και πρακτικό αποσφράγισης προσφορών για εκπαιδευτική επίσκεψη στον Βόλο – Πήλιο 2022 – 2023

Η προκήρυξη

Προκήρυξη τετραήμερης Βόλος Πήλιο ΠΓΕΛ Ευαγγελικής_2022 2023π

και το πρακτικό αποσφράγισης προσφορών

Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών Πήλιο p

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης

Αποσφράγιση προσφορών για εκπαιδευτική μετακίνηση στην Κύπρο

Παρατίθεται το πρακτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2022 2023 Λευκωσία p

Ο Διευθυντής

Χ.Δ.Φανίδης

Εκπαιδευτική μετακίνηση στην Βερόνα

Το Σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει πολυήμερη μετακίνηση τεσσάρων (4)  ημερών μαθητών/μαθητριών Α΄ Λυκείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στην Ιταλία ? Βερόνα.

Παρατίθεται η προκήρυξη

Προκήρυξη Εκδρομής στην Βερόνα ΠΓΕΛ Ευαγγελικής 3 2023

το πρακτικό αποσφράγισης

Πράξη 3η Βερόνα

η επαναπροκήρυξη

ΕπαναΠροκήρυξη Εκδρομής στην Βερόνα ΠΓΕΛ Ευαγγελικής 3 2023

και το αντίστοιχο πρακτικό αποσφράγισης

Πράξη 4η Βερόνα

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης