Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δ.Ι.Ε.Κ., έτους 2023

Παρακάτω θα βρείτε την εγκύκλιο σχετικά με την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δ.Ι.Ε.Κ., έτους 2023.

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2023 ξεκινούν από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στις 13:00μ.μ. και λήγουν τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 στις 24:00μ.μ..

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τετάρτη 12-7-2023 και την Δευτέρα 17-7-2023.

Εγκύκλιος ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΔ ΚΑΙ ΠΜΔ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023 ΤΕΛΙΚΟ ΑΔΑ

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.)

Παραθέτουμε την προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.).

ΑΔΑ-ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΚΕΝΩΝ-ΘΗΤΕΙΑΣ-ΣΕ-ΠΣ-ΚΑΙ-ΠΕΙΣ-

e-eggrafes 2023 (Εγγραφές επανεγγραφές 2023) για μαθητές γ΄ γυμνασίου, α΄ και β΄ λυκείου

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

egkyklios_eeggrafes2023

Πρόγραμμα εξετάσεων 2023 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Παραθέτουμε το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 2023:

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2023

Σχετικά με τις αναβαθμολογήσεις των γραπτών δοκιμίων :

 Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο
παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με την Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 απόφαση της υπουργού Παιδείας, διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄2544 B΄) όπως ισχύει για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η
νέα αυτή εξέταση διενεργείται στο σχολείο φοίτησής τους από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Αποτελέσματα εισαγωγικών για την Α Λυκείου ΠΓΕΛ Ευαγγελικής 11 05 2023

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εισαγωγικών για την Α Λυκείου ΠΓΕΛ Ευαγγελικής όπως αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ την 11/05/2023 και επικυρώθηκαν με την πράξη 43α 11/05/2023 του ΕΠΕΣ.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους/τις επιτυχόντες/χούσες δηλώσει εντός 5 ημερών ότι δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο σχολείο θα επανεκδοθεί νέος επικαιροποιημένος πίνακας.

Σημ. Ανακοινοποίηση του πίνακα την 11/05/2023 15:00 λόγω αλλαγής που αφορά την εισαγωγή του ψηφίου 0 που απουσίαζε μπροστά από τους αριθμούς ΑΠΠΣ που εμφάνιζαν λιγότερα από 8 ψηφία και ενδέχεται να διαφοροποιεί την κατάταξη των ισοβαθμούντων.

ΟΡΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 5 2023

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

26/4/2023 – ενημέρωση 27/4/2023. Οδηγίες προς γονείς και υποψηφίους

Επισυνάπτονται οδηγίες της ΔΕΠΠΣ για τους γονείς και τους υποψηφίους τις οποίες παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά.

Η ώρα προσέλευσης είναι 09.00. Παράκληση για προσέλευση από τις 08:40 ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στην είσοδο (Λέσβου 4). 

Ο μαθητής/τρια οφείλει να φέρει μαζί του/της τα έγγραφα που αναφέρονται στο συνημμένο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφο ταυτοπροσωπίας ο μαθητής αποκλείεται από την συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τα κινητά και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων https://depps.minedu.gov.gr/ έχει αναρτηθεί βίντεο σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των απαντητικών φύλλων για τους υποψηφίους https://www.youtube.com/watch?v=fDr3J1LCYcc

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 2023 για ΠΡΟΤΥΠΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

25 4 2023 – Ενημέρωση για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Ενημέρωση 25 4 2023

Η τελική κατανομή των υποψηφίων Π.Σ. και Ε.Σ. σε εξεταστικά κέντρα καθώς και η ενημέρωσή τους για το Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αιτήσεων και μέσω sms από 24 έως 25 Απριλίου 2023.

Σε αυτή τη φάση  (24 έως 25 Απριλίου 2023) οι γονείς οφείλουν να ελέγξουν και να εκτυπώσουν την αίτησή τους για να την προσκομίσουν την ημέρα των εξετάσεων μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Προσοχή! Αν στους υποψηφίους για την Α Λυκείου του ΠΓΕΛ Ευαγγελικής στην εκτυπωμένη αίτηση αναφέρεται ως εξεταστικό κέντρο το Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής η εξέταση θα γίνει στο κεντρικό κτίριο Λέσβου 4. Αν στην εκτυπωμένη αίτηση αναφέρεται άλλο εξεταστικό κέντρο ο υποψήφιος θα εξεταστεί στο άλλο κέντρο.

 

Ανακοίνωση 12 4 2023

Στις 12.4.2023 ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στην πλατφόρμα αιτήσεων στην Ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr:

  • ο προσωρινός πίνακας των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης (σε αύξουσα σειρά), στις επιλογές σχολικών μονάδων, στην επιλογή σχολείου λίστας επιλαχόντων.  Ο πίνακας εδώ
  • ο προσωρινός πίνακας των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης. Ο πίνακας εδώ

Σε αυτή τη φάση, μπορείτε:

  • να εισέρχεστε με τους κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
  • να προβείτε σε έλεγχο των στοιχείων της αίτησης σας (αν αντιστοιχεί η τάξη/ βαθμίδα που έχετε επιλέξει στην ηλικία του μαθητή, ονοματεπώνυμο μαθητή, ένταξη σε ειδική κατηγορία)
  • να ενημερώσετε το Σχολείο για τυχόν λάθος, το αργότερο μέχρι 19/4/2023, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για τις αλλαγές που ζητάτε να γίνουν.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούν να διορθωθούν λάθη μόνο ως προς τα στοιχεία του μαθητή και όχι την επιλογή σχολείου.

Καθ? όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των αιτήσεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr

Η τελική κατανομή των υποψηφίων Π.Σ. και Ε.Σ. σε εξεταστικά κέντρα καθώς και η ενημέρωσή τους για το Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των αιτήσεων και μέσω sms από 24 έως 25 Απριλίου 2023.

Σε αυτή τη φάση  (24 έως 25 Απριλίου 2023) οι γονείς οφείλουν να ελέγξουν και να εκτυπώσουν την αίτησή τους για να την προσκομίσουν την ημέρα των εξετάσεων μαζί με αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για όσους υποψηφίους έχουν κλείσει τα 12 έτη)

Οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων στα Πρότυπα σχολεία καθώς και πληροφορίες για την δημόσια προβολή της κλήρωσης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/  από 24.4.2023.

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία θα είναι ανοιχτή από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ και εδώ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr στην διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης

Εξεταστικό κέντρο ΑΣΕΠ 4/3/2023. Οδηγίες προς τους υποψηφίους.

Παραθέτουμε παρακάτω τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΣΕΠ προς τους υποψηφίους.

Τονίζουμε ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανέναν/καμμία υποψήφιο/α στο κέντρο μετά την μετάδοση των θεμάτων. Για την πρωινή εξέταση η μετάδοση προβλέπεται να γίνει στις 08:30 και για την μεσημβρινή εξέταση στις 15:00.

Επομένως παρακαλούμε όλοι οι υποψήφιοι/ες να έχουν εισέλθει στο κέντρο μέχρι αυτή την ώρα. Επίσης παρακαλούμε να φέρουν τα απαραίτητα έντυπα για την ταυτοποίησή τους (βλ. πιο κάτω έγγραφο)

Οδηγίες προς υποψηφίους

Ανακοινώθηκε η προθεσμι?α υποβολη?ς των αιτη?σεων εισαγωγη?ς στα Προ?τυπα Σχολεία

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας καθορίστηκε:  

α) Η προθεσμι?α υποβολη?ς των αιτη?σεων εισαγωγη?ς στα Προ?τυπα, τα Πειραματικα? και τα Εκκλησιαστικα? Σχολει?α απο? την Παρασκευη? 10 Μαρτι?ου 2023 ε?ως τη Δευτε?ρα 27 Μαρτι?ου 2023,

β) η ημερομηνι?α διεξαγωγη?ς της δημο?σιας κλη?ρωσης για εισαγωγη? στα Πειραματικα? Σχολει?α και της απο?δοσης του τυχαι?ου Αριθμου? Προτεραιο?τητας στα Προ?τυπα και τα Εκκλησιαστικα? Σχολει?α, η Παρασκευη? 28 Απριλι?ου 2023 και

γ) η ημερομηνι?α διεξαγωγη?ς της δοκιμασι?ας (τεστ) δεξιοτη?των για εισαγωγη? στα Προ?τυπα και Εκκλησιαστικα? Σχολει?α το Σα?ββατο 29 Απριλι?ου 2023.

δ) στο σχολείο μας φέτος θα διατεθούν οπωσδήποτε τρεις θέσεις στην Α Λυκείου.

ε) δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Β και Γ Λυκείου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023 – 2024

στ) με την τρέχουσα Υ.Α. οι γονείς μπορούν να δηλώσουν πλέον του ενός Προτύπων σχολείων στην αίτηση τους.

Για λεπτομέρειες δείτε το πιο κάτω Φ.Ε.Κ.

fek-2023-tefxos_b-01062-downloaded_-25_02_2023

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης