Ματθέ Παναγιώτα-Ισμήνη

Πληροφορικός

  • Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στα “Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής” του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με κατεύθυνση Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή.
  • Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Διδάσκει μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής από το 2004 σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.