Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 2021 – 2022

Παρατίθεται ο Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικού Έργου για το σχολικό έτος 2021 – 2022

year-2021-school-0551004-form-3-synopsis

καθώς και η έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Συνοπτική year-2021-school-0551004-form-5-synopsis

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης