Επιλογή του σχολείου μας για το έργο Reflecting for Change (R4C)

Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς συμμετοχής του σχολείου μας στο έργο OSOS (Open School for Open Societies) το σχολείο μας επελέγη για να συμμετάσχει και στο έργο ERASMUS+, KA3: Reflecting for Change (R4C). Παρατίθεται η σχετική απόφαση του Ι.Ε.Π.

6ΝΞ1ΟΞΛΔ-ΚΧΩ