Υλοποίηση Δραστηριοτήτων με το Ordrup Gymnasium της Δανίας

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 08:10 έως 14:05, επισκέφτηκε το σχολείο μας μία ομάδα 32 μαθητών (17 αγόρια και 15 κορίτσια) Β και Γ ΓΕΛ και 2 συνοδών εκπαιδευτικών Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών από το Ordrup Gymnasium της Δανίας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η παρακολούθηση μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Πολιτικής Παιδείας, η χρήση της αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας, καθώς και η συζήτηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων για τη γνωριμία των μαθητών/-τριών και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων από τους νέους και τον τρόπο που προσεγγίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, μακροπρόθεσμος σκοπός ήταν η γνωριμία των δύο σχολείων και η από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+ στο μέλλον.

Ως τάξη υποδοχής ορίστηκε το τμήμα Α2 και υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για την προετοιμασία και υλοποίηση της δράσης ήταν οι: Ειρήνη Αρναούτη (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) και Ματθαίος Γιανναράς (ΠΕ80 Οικονομολόγοι).