Αποσφράγιση Προσφορών για Μετακίνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πράξη 5η/15-11-2023

Σήμερα Τετάρτη 15/11/2023 και ώρα 13:05 στο γραφείο της Διευθύντριας του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, κυρίας Λασκαρίδου Αντιγόνης, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών από τα τουριστικά πρακτορεία για τη μετακίνηση μαθητών-μαθητριών της Β’ Λυκείου του σχολείου μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική δράση στα Εθνικά Αρχεία (The National Archives) αποτελούμενη από:

1. (Πρόεδρος) Λασκαρίδου Αντιγόνη, Διευθύντρια

2. Αρναούτη Ειρήνη, καθηγήτρια

3. Θώδης Γεώργιος, καθηγητής

4. Μουντζουράκης Δημήτριος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

5. Κουκά Νίκη, εκπρόσωπος μαθητών- πρόεδρος του τμήματος Β΄2

Κριτήρια

Πρακτορεία Τιμή/μαθ Ξενοδοχεία Δωμάτια Επιπλέον παροχές Παρατηρήσεις
TravelBug 855 ευρώ 3* Τρίκλινα , κατά βάση Η τιμή είναι με πρωινό και δείπνο. Υπέβαλλε ελλιπή δικαιολογητικά.
SergianiTravel 890 ευρώ 3* Τρίκλινα κατά βάση Η τιμή είναι με πρωινό.

Υπέβαλλε ελλιπή δικαιολογητικά.

Happy Days 830ευρώ 3* Τρίκλινα κατά βάση Η τιμή είναι με πρωινό και ημιδιατροφή εντός ξενοδοχείου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ. 20883/ΓΔ4/12/2/2020, (ΦΕΚ 456 Τ. Β΄, 12-2-2020) Υ.Α. περί Σχολικών εκδρομών, τους όρους της προκήρυξης και τα παραπάνω κριτήρια, αξιολόγησε τις προσφορές που κατατέθηκαν εντός των χρονικών ορίων.

Αποφάσισε

Να επιλέξει ως πιο συμφέρουσα ως προς την τιμή, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, την προσφορά του τουριστικού πρακτορείου Happy Days.

Η Πρόεδρος Τα μέλη
Αντιγόνη Λασκαρίδου Αρναούτη Ειρήνη

Θώδης Γεώργιος

Μουντζουράκης Δημήτριος

Κουκά Νίκη