1η διαδικτυακή συνάντηση: «Επαγγέλματα στην Εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στα πλαίσια των διαδικτυακών εκδηλώσεων για την σύνδεση της εκπαίδευσης και των χώρων εργασίας, που οργανώνονται από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, σε συνεργασία τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου & Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής, τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 (17.30-19.00), θα πραγματοποιηθεί η 1η διαδικτυακή συνάντηση, για το σχολικό έτος 2023-2024, με θέμα: «Επαγγέλματα στην Εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης» (1ο Μέρος).

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στους επαγγελματικούς κλάδους της σύγχρονης κοινωνίας δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και ανησυχίες, καθώς λόγω της ψηφιοποίησης οι ανάγκες των χώρων εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες, μεταβάλλονται και εξελίσσονται ταχύτατα. Η 4η βιομηχανική επανάσταση επηρεάζει καθοριστικά τις τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις εργασίας, αλλά και τις προσδοκίες μελλοντικής σταδιοδρομίας των νέων.

Εισηγητές:

  • “H Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ: Σπουδές, Τεχνολογία, Καινοτομία”

Δημήτριος Ασκούνης, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.

  • “Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) και η επίδραση τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας”

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Διακεκριμένος Καθηγητής , LIX, Ecole Polytechnique, Γαλλία

  • “Επιλέγοντας σπουδές και επαγγέλματα για την αντιμετώπιση ‘υπαρξιακών απειλών’ “

Αριστοτέλης Τύμπας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Μεταπτυχιακού ‘Science, Technology, Society’, Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης & Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  • Άνθρωπος 4.0 – Τεχνητή νοημοσύνη και σοφή διαχείριση της γνώσης στην 4η βιομηχανική επανάσταση

Δημήτριος Λακασάς, Συγγραφέας – Επιχειρηματίας & Δημήτριος Γούλιας, Επιμελητής του βιβλίου «Άνθρωπος 4.0»

Κάθε συμμετέχων/ουσα θα διαθέτει ατομικό και μοναδικό σύνδεσμο σύνδεσης, τον οποίο θα λάβει με ηλεκτρονική αλληλογραφία, αμέσως μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, email, ιδιότητα) στον σύνδεσμο:

Χωρίς την προεγγραφή σας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση