Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία

  1. Χρήση των παραδοσιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Προτάσεις εφαρμογής και ολοκληρωμένα σενάρια διδασκαλίας συνοδευόμενα από βιντεοσκοπημένη δειγματική διδασκαλία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου “Playing Europe”: https://playingeurope.com
  2. Υλοποίηση διαθεματικής διδασκαλίας μεταξύ της Νεοελληνικής και της Αγγλικής Ποίησης. Το αναλυτικό υλικό διδασκαλίας βρίσκεται αναρτημένο στο Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/1164?locale=el