Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης για τα Ιωάννινα.

Παραθέτουμε το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας στα Ιωάννινα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2021 2022 Ιωάννινα no sign