Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για την Α Λυκείου

Απεστάλη από το βαθμολογικό κέντρο των Π.Π.Σ. ο πίνακας με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων μαθητών για την Α Λυκείου. Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα από εδώ.

evag_1

Οι θέσεις που αντί για αύξοντα αριθμό έχουν παύλα (-) σημαίνουν ισοβαθμία.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://www.iep.edu.gr/pps/ πληκτρολογώντας τον κωδικό τους και τον AMKA.

Όσοι υποψήφιοι έχουν χάσει τον κωδικό μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο την Δευτέρα 2/7/2018 08:30 – 14:00 προκειμένου να τον ανακτήσουν.

Μέχρι στιγμής υπάρχει δυνατότητα για εισαγωγή πέντε μαθητών/μαθητριών χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα προσφοράς περισσοτέρων θέσεων τον Σεπτέμβριο. Οι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που επιλέγονται παρακαλούνται να προσέλθουν την 1η Σεπτεμβρίου στο Σχολείο για να ξεκινήσει η διαδικασία μετεγγραφής.

Ο Διευθυντής