Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Σχολείου μας, Μαΐου – Ιουνίου 2018

Παρατίθεται το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2018.

June 2018 Program

Ο Διευθυντής