Ημέρες Ενημέρωσης γονέων στο Β Τετράμηνο 2018-2019.

Παρατίθεται πίνακας με τις ημέρες και ώρες ενημέρωσης γονέων στο Β Τετράμηνο

Enimerosi Goneon B tetr 2018 2019

Ο Διευθυντής

Πρόγραμμα από 17/12/2018

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου από 17/12

classes 12

 

και οι αίθουσες

classrooms 12.4

 

Επίσης μια μικρή αλλαγή για 19 και 20/12/2018

version 12

Ο Διευθυντής

Ημέρες και ώρες Ενημέρωσης γονέων στο Α Τετράμηνο 2018 (έκδ. 3)

Παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές/καθηγήτριες του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το Α Τετράμηνο του 2018.

Enimerosi Goneon A tetr 2018 ver3

Ο Διευθυντής

Ημέρες και ώρες Ενημέρωσης γονέων στο Α Τετράμηνο 2018 (έκδ. 2)

Παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές/καθηγήτριες του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το Α Τετράμηνο του 2018.

Enimerosi Goneon A tetr 2018 ver2

Ο Διευθυντής

Πρόγραμμα από 19/11 – 23/11

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου από 19 – 23/11/2018

classes 10

καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας

classrooms 10

Ο Διευθυντής

 

 

Ημέρες και ώρες Ενημέρωσης γονέων στο Α Τετράμηνο 2018

Παραθέτουμε πίνακα με τις ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές/καθηγήτριες του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το Α Τετράμηνο του 2018.

Enimerosi Goneon A tetr 2018

Ο Διευθυντής