Ημέρες και ώρες Ενημέρωσης γονέων στο Α Τετράμηνο 2018 (έκδ. 2)

Παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές/καθηγήτριες του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το Α Τετράμηνο του 2018.

Enimerosi Goneon A tetr 2018 ver2

Ο Διευθυντής

Πρόγραμμα από 19/11 – 23/11

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου από 19 – 23/11/2018

classes 10

καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας

classrooms 10

Ο Διευθυντής

 

 

Ημέρες και ώρες Ενημέρωσης γονέων στο Α Τετράμηνο 2018

Παραθέτουμε πίνακα με τις ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές/καθηγήτριες του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το Α Τετράμηνο του 2018.

Enimerosi Goneon A tetr 2018

Ο Διευθυντής