Το πρόγραμμα από 7/10/2019

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα από 7 – 11/10/2019

classes-7-11-10

καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες

classrooms-7-11-10

Ο Διευθυντής

Ημέρες Ενημέρωσης γονέων στο Β Τετράμηνο 2018-2019.

Παρατίθεται πίνακας με τις ημέρες και ώρες ενημέρωσης γονέων στο Β Τετράμηνο

Enimerosi Goneon B tetr 2018 2019

Ο Διευθυντής

Πρόγραμμα από 17/12/2018

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου από 17/12

classes 12

 

και οι αίθουσες

classrooms 12.4

 

Επίσης μια μικρή αλλαγή για 19 και 20/12/2018

version 12

Ο Διευθυντής

Ημέρες και ώρες Ενημέρωσης γονέων στο Α Τετράμηνο 2018 (έκδ. 3)

Παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τις ώρες και ημέρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές/καθηγήτριες του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής το Α Τετράμηνο του 2018.

Enimerosi Goneon A tetr 2018 ver3

Ο Διευθυντής