Τηλεκπαίδευση

Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες

Η τηλεκπαίδευση στο σχολείο μας χρησιμοποιείται από τους καθηγητές/καθηγήτριες σας εδώ και χρόνια, κυρίως ως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ως συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη 사울의 아들 다운로드. Όλοι/ Όλες σας έχετε χρησιμοποιήσει το eClass του Σχολικού Δικτύου, το Edmodo, το Haiku ακόμη και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Messenger ή χώρους διαμοιρασμού αρχείων 다운로드.

Επιπρόσθετα με την χρήση των ψηφιακών τάξεων η επικοινωνία των καθηγητών/καθηγητριών σας με εσάς γίνεται συνήθως μέσω email αλλά υπάρχει και η δια ζώσης επικοινωνία με τηλεδιασκέψεις 리믹스os 3.0.

Στα παρακάτω ημερολόγια μπορείτε να δείτε ημερομηνίες και λεπτομέρειες διαδικτυακών μαθημάτων αλλά και αναθέσεων εργασιών, διορθώσεων εργασιών κ.λ.π 다운로드.

Μετά τα ημερολόγια μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις των ψηφιακών τάξεων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙA ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Την δύσκολη αυτή περίοδο είναι απόφαση των καθηγητών/καθηγητριών σας να ενισχύσουμε και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση του Σχολείου 크롬 풀 다운로드. Προσπαθώντας να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στις εφαρμογές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιούν οι καθηγητές/καθηγήτριες σας παραθέτουμε έναν πίνακα περιεχομένων – συνδέσμων ανά μάθημα :

Ο πίνακας δεν είναι πλήρης και συνεχίζει να συμπληρώνεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΑΜάθημαΚαθηγητής/ΚαθηγήτριαΣύνδεσμος
13ος Διαγωνισμός Στατιστικής 2020Χασάπης Σωτήρηςhttp://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/courses/OUT104/
2Αγγλικά Α’ ΛυκείουΑρναούτη Ειρήνηhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/AclassEnglish
3Αγγλικά Β’ ΛυκείουΑρναούτη Ειρήνηhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/BclassEnglish
4Αγγλικά Γ’ Λυκείου για ΠανελλαδικέςΑρναούτη Ειρήνηhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/PanhellenicExams
5Άλγεβρα Α΄ΛυκείουΧασάπης Σωτήρηςhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526171/
6Άλγεβρα Α4Χασάπης Σωτήρηςhttp://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/courses/GEN102/
7Άλγεβρα Β Λυκείου Αργύρη Παναγιώτα https://eclass.sch.gr/courses/EL526155/
8Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου Παπαδοπούλου Μαρίαhttps://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/a1
9Αρχαία Ελληνικά Α΄ΛυκείουΘώδης Γεώργιοςhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/hive-arhaia-thodis1
10Αρχαία Ελληνικά Β’ Λυκείου Καλυψώ Ν. Λάζου -Μπαλτά https://free.openeclass.org/modules/search/search.php
11Αρχαία Ελληνικά Β’ Λυκείου Παπαδοπούλου Μαρίαhttps://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/b2
12Αρχαία Ελληνικά Γ΄Λυκείου ΚατεύθυνσηςΘώδης Γεώργιοςhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/hive-arhaia-thodis3
13Αρχαία Ιστορία Α  ΛυκείουΚαρίμαλη Ευαγγελίαhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526203/
14Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΛυκείουΣβώλη Κωνσταντίνα https://free.openeclass.org/courses/SOC230/
15Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΛυκείουΣβώλη Κωνσταντίναhttps://ksvolievag.my.webex.com/webappng/sites/ksvolievag.my/meeting/info/7604e4b85c314a3682fbbbb171adc772_20200318T200000Z
16Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄ΛυκείουΣβώλη Κωνσταντίναhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526186/
17Γεωμετρία & Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά Αργύρη Παναγιώτα https://eclass.sch.gr/courses/EL526204/
18Γεωμετρία Α Λυκείου Αργύρη Παναγιώτα https://eclass.sch.gr/courses/EL526176/
19Γεωμετρία Β Λυκείου Αργύρη Παναγιώτα https://eclass.sch.gr/courses/EL526156/
20Εκπαιδευτικό υλικό Covid-19Αργύρη Παναγιώτα https://eclass.sch.gr/courses/EL526188/
21Ιστορία Α΄ΛυκείουΘώδης Γεώργιοςhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/hive-history-thodis2
22Ιστορία Β’ Λυκείου Παπαδοπούλου Μαρίαhttps://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/b3
23Λογοτεχνία Α΄ΛυκείουΘώδης Γεώργιοςhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/hive-logo-thodis1
24Λογοτεχνία Α΄ΛυκείουΚαρίμαλη Ευαγγελίαhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526211/
25Λογοτεχνία Α΄ΛυκείουΧαρίσση Άννα https://eclass.sch.gr/courses/EL526197/
26Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού ΒΘ2Χασάπης Σωτήρηςhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526162/
27ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄λυκείουΧασάπης Σωτήρηςhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526175/
28Μαθηματικά Προσανατολισμού Β ΛυκείουΑργύρη Παναγιώτα https://eclass.sch.gr/courses/EL526158/
29Μαθηματικά Προσανατολισμού ΒΘ2Χασάπης Σωτήρηςhttp://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/courses/KAT104/
30Μαθηματικά Προσανατολισμού ΓΘ2/ΓΟΠΧασάπης Σωτήρηςhttp://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/courses/KAT103/
31Νεοελληνική Γλώσσα  Β’ ΛυκείουΠαπαδοπούλου Μαρίαhttps://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/b2—https://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/b1
32Νεοελληνική Γλώσσα Α’ ΛυκείουΧαρίσση Άννα https://eclass.sch.gr/courses/EL526200/
33Νεοελληνική Γλώσσα Α’ ΛυκείουΚαρίμαλη Ευαγγελίαhttps://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=EL526210&openDir=/5e812317SyUG/5e81235aN2d3&unit=149490
34Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ΛυκείουΘώδης Γεώργιοςhttps://4all.e-me.edu.gr/groups/hive-glossa-thodis1
35Νεοελληνική Γλώσσα Β’ ΛυκείουΚαλυψώ Ν. Λάζου -Μπαλτά https://free.openeclass.org/modules/search/search.php
36Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ ΛυκείουΚαλυψώ Ν. Λάζου -Μπαλτά https://free.openeclass.org/modules/search/search.php
37Νεοελληνική Λογοτεχνία Β’ Λυκείου Καλυψώ Ν. Λάζου -Μπαλτά https://free.openeclass.org/modules/search/search.php
38Νεοελληνική Λογοτεχνία Β’ Λυκείου Παπαδοπούλου Μαρίαhttps://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/b2—https://www.myhaikuclass.com/MariaPapadopoulou/b1
39Όμιλος Μαθηματικών Χασάπης Σωτήρηςhttp://eclass18.allmath.gr/openeclass-3.6.4/courses/OUT103/
40Όμιλος ΧημείαςΜακεδόνας Χριστόδουλοςhttps://www.myhaikuclass.com/cmak/chemclub2020
41Πολιτική Παιδεία Α1Σβώλη Κων/ναhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526190/
42Πολιτική Παιδεία Α2Σβώλη Κων/ναhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526191/
43Πολιτική Παιδεία Α3Σβώλη Κων/ναhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526192/
44Πολιτική Παιδεία Α4Σβώλη Κων/ναhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526189/
45Προετοιμασία Διαγωνισμών Μαθηματικών ΕΜΕΧασάπης Σωτήρηςhttps://eclass.sch.gr/courses/EL526199/
46Χημεία Β΄ Λυκείου:Μακεδόνας Χριστόδουλοςhttps://www.myhaikuclass.com/cmak/bclass2020
47Χημεία Γ΄ Λυκείου:Μακεδόνας Χριστόδουλοςhttps://www.myhaikuclass.com/cmak/2020

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση που θα κάνει την δουλειά σας αλλά και την δουλειά μας ευκολότερη και αποδοτικότερη.

Ας δείξουμε σε αυτή την δύσκολη περίοδο την φιλομάθειά μας αλλά και την φιλαλληλία μας βοηθώντας και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο.

Ο Διευθυντής