Βιβλιοθήκη

Παρακάτω παρατίθενται τα βιβλία που βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του σχολείου μας.

31/05/2018 Έκδοση 1η: Ψηφιοποίηση έντυπου καταλόγου από το αρχείο του Σχολείου, που περιλαμβάνει περίπου 6000 τίτλους.
Διαδικασία Ψηφιοποίησης: Καλδή Βασιλεία- Ελένη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, ΠΑ. ΠΕΙ.
 Σαραντόπουλος Ευάγγελος- Κων/νος Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Βιβλιοθήκη Π.ΓΕ.Λ.