Τροποποίηση προγράμματος από 18/10-22/10/2021

Λόγω του  ότι συνάδελφοι συνοδεύουν μαθητές/τριες μας σε πρόγραμμα Erasmus παρατίθεται το πρόγραμμα από 18/10/2021-22/10/2021

version 18-10 - 22-10 classes

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης