Η νέα Υ.Α. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε η νέα Υ.Α. για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία έχει πρόνοια και για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω συνοίκησης με ευπαθείς ομάδες :

ΦΕΚ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης