Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για δύο θέσεις στην Β Λυκείου για το σχολικό 2021-2022

Παρατίθενται τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για δύο θέσεις στην Β Λυκείου για το σχολικό 2021-2022 κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

α/α Αρ. Πρωτ Νεολλ. Γλώσσα Μαθηματικά Σύνολο
1 5367 40 30 70
2 5379 30 34 64
3 5376 38 24 62
4 5378 —– —– —–

Ο παραπάνω πίνακας επιτυχίας ισχύει, μέχρι το πέρας της περιόδου των μετεγγραφών, σε περίπτωση που κενωθεί και άλλη θέση στην Β Λυκείου.

Ο Διευθυντής

 

Φανίδης Χρήστος