Κατάλογος υποψηφίων για δύο θέσεις στην Β Λυκείου

Οι υποψήφιοι/ες που θα εξεταστούν για δύο θέσεις στην Β Λυκείου (βλ. εδώ) είναι τέσσερεις και οι αιτήσεις τους έχουν λάβει αρ. πρωτοκόλλου 5367 6/9/2021, 5376 8/9/21, 5378 8/9/21, 5379 8/9/21.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης