Τροποποιητική εγκύκλιος για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σχ. έτος 2021 – 2022

Σε συνέχεια του άρθρου μας για την Υ.Α. για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία παραθέτουμε και την σχετική τροποποιητική εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

Ψ98Χ46ΜΤΛΗ-Γ2Ν