Το ωρολόγιο πρόγραμμα από 17/5/2021 – 21/5/2021

Παραθέτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα από 17/5/2021. Το τμήμα Β1, που έχει ανασταλεί η λειτουργία του λόγω κρούσματος Covid19, συμμετέχει στο πρόγραμμα με διαδικτυακά μαθήματα.

17-5 - 21-5 C2 classes

Ο Διευθυντής