Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον γονέα Σ.Κ. πατέρα του μαθητή μας Β.Κ. για την δωρεά δύο θερμομέτρων υπερύθρων για μέτρηση εξ αποστάσεως της θερμοκρασίας των μαθητών/τριών μας.

Ο Διευθυντής