Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε την κυρία Κ. Β. μητέρα μαθήτρια μας της Γ Λυκείου που δώρισε στο σχολείο το ποσό της επιστροφής της προκαταβολής από την εκδρομή του σχολείου στην Ρωσία που ματαιώθηκε.

Ο Διευθυντής