1821 – 2021. Στον βωμό της Πατρίδας.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φιλόλογος του Σχολείου μας κ. Θώδης κατασκεύασε ιστότοπο για την πρόσληψη της Επανάστασης του 1821 από την νεότερη λογοτεχνία και την ιστοριογραφία, καθώς και τις προσεγγίσεις της από τα σχολικά εγχειρίδια με εξαίρετες εργασίες μαθητών/τριών μας.

Η Φιλόλογος κυρία Τσαχτσαρλή ετοιμάζει επετειακή έκδοση φύλλου της εφημερίδας μας “Ευαγγελιοφόρος”. Απώτερος στόχος είναι με τη συνδρομή των μαθητών/τριών του σχολείου μας να αναδειχθεί η τοποθέτηση της Ελληνικής Επανάστασης στο γίγνεσθαι της τότε εποχής και να διερευνηθεί η  παγκόσμια σημασία της αλλά και η εξέταση των ιδανικών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων που συνδέθηκαν άρρηκτα με τον επαναστατικό αγώνα και σηματοδότησαν την  εξελικτική πορεία της Ελλάδας μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Ο Διευθυντής