Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας. !! Καταληκτική ημερομηνία

Για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας – δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.pev.gr).

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το παρακάτω έγγραφο

ΣΧΕΔΙΟ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΠΔΒ-2021