Αλλαγή Προγράμματος 22/1/2021

Την Παρασκευή 22/1/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι και την 5η ώρα. Την 6η και 7η δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω της παιδαγωγικής συνεδρίασης τετραμήνου του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο Διευθυντής