Επιστολή προς εκπαιδευτικούς και γονείς για την Εξ΄ Αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/ τριών με αναπηρία και με εκπαιδευτικές ανάγκες.

Από το Κέντρο Συμβουλευτικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ Αθήνας λάβαμε την παρακάτω επιστολή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ-ΚΑΙ-ΓΟΝΕΙΣ-ΕΞ΄-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ