Αλλαγή συνδέσμου των δωματίων Webex τοω καθηγητών και καθηγητριών του Σχολείου μας

Από 15/11/2020 21:00 για να έχουν οι μαθητές/μαθήτριές μας πρόσβαση στα δωμάτια Webex των καθηγητών/τριών τους απαιτείται η αλλαγή του συνδέσμου ως εξής :

Η παλαιά διεύθυνση https://minedu-secondary.webex.com/meet/……… αντικαθίσταται με https://minedu-secondary2.webex.com/meet/……..

δηλαδή προστίθεται ο αριθμός 2 μετά την λέξη secondary.

Ο ορθός πίνακας με τις νέες διευθύνσεις έχει αποσταλεί στα emails του σχολικού δικτύου των μαθητών/τριών μας.