Πρόβλημα στο Webex 10:00 9/11/2020

Από την 10:00 9/11/2020 έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στην πλατφόρμα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιδήποτε νεώτερο για την χρήση της πλατφόρμας.

Μία διόρθωση: Στο αρχείο που είχε σταλεί στους μαθητές/μαθήτριες είχε γίνει λάθος στην διεύθυνση του δωματίου Webex της καθηγήτριας Γαλλικής κυρίας Π.Μ. Μετά το https πρέπει να υπάρχει μία άνω-κάτω τελεία. Το σωστό είναι https://……

Την Τρίτη 10/11/2020 τα μαθήματα της καθηγήτριας Αγγλικής κυρίας Α.Ε. δεν θα πραγματοπιηθούν λόγω συμμετοχής της σε σεμινάριο.

Ο Διευθυντής