Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης

Δείτε ποια μαθήματα εξετάζονται γραπτά και πολλές χρήσιμες οδηγίες στο ΦΕΚ 4177/28-9-2020 

Ομάδες-και-κλάδοι-μαθημάτων_τρόπος-και-χρόνος-εξέτασης-και-βαθμολόγησης-