Σχολικό Δεκατιανό 2020

Το πρόγραμμα «Σχολικό Δεκατιανό»  εντάσσεται στo πλαίσιo της συνεργασίας του Δήμου Νέας Σμύρνης με τις σχολικές μονάδες του Δήμου.
Επισυνάπτεται η ενημερωτική επιστολή 

Sxol.-Dekat-2020-2021

του  εντεταλμένου Δηµοτικού Συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, κυρίου Παναγιώτη Γιατζίδη, σχετικά με το πρόγραμμα Σίτισης Οικονομικά Αδύναμων Μαθητών του Δήμου, «Σχολικό Δεκατιανό», καθώς και η  αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Aitisi-Sitisis-2020-21


Η λειτουργία του προγράμματος θα ξεκινήσει αμέσως μετά την σύναψη σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με το κυλικείο του σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος – τηλ 2132025882.

Ο Διευθυντής