Ένταξη Σχολών σε νέα πεδία 2020-2021, Τροποποίηση τρόπου υπολογισμού μορίων Πανελλαδικών.

Ένταξη σχολών σε νέα πεδία

ΕΞΕ-137862-2020-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΧΟΛΩΝ-ΣΕ-ΠΕΔΙΑ-2020-2021

Επίσης με την Υ.Α. Φ.251/112720/Α5/2020 (Β’ 3821) αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού μορίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΦΕΚ-3821-moria-Panellad