Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 5/10/2020

Παραθέτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα από 5/10/2020 καθώς και τις αίθουσες.

classes-5-10-9-10_0110_2

classrooms-5-10-9-10_0110_2

Ο Διευθυντής