Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών ορίζεται η 21/9/2020.

ΕΞΕ-104795-2020-Ρύθμιση-μαθητικών-θεμάτων