Αξιολογικός πίνακας για μία θέση ΠΕ04.04 με απόσπαση και πρόσκληση σε συνέντευξη

Παραθέτουμε τον αξιολογικό πίνακα ( 5 σελίδες ) για μία θέση ΠΕ04.04 με μονοετή απόσπαση εκπαιδευτικού στο Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης για το σχολικό έτος 2020 – 2021 βάσει της προκήρυξης με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2

Πίνακας-ΠΓΕΛ-Ευαγγελικής-1-Θέση

Καλούμε την υποψήφια εκπαιδευτικό σε συνέντευξη στα γραφεία του Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης την Πέμπτη 27/8/2020 στις 11.00.

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ.

Καθηγητής Εμμανουήλ Ιωάννης