Αποτελέσματα εισαγωγικών για την πλήρωση 3 κενών θέσεων στην Α Λυκείου 2020-2021

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για την πλήρωση 3 κενών θέσεων στην Α Λυκείου. Οι τρεις πρώτοι επιτυχόντες θα ακολουθήσουν διαδικασία μετεγγραφής από το σχολείο τους στο ΠΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης την 1η Σεπτεμβρίου.

Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μετεγγραφεί παρακαλώ να μας το δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερες κενές θέσεις, μέχρι να λήξει η περίοδος των μετεγγραφών, θα ειδοποιούνται οι μαθητές/τριες από τον παρακάτω κατάλογο (περιέχει 2 σελίδες).

APotel_No-Names

Ο Διευθυντής