Επίδοση εντύπων ελέγχων

Οι έντυποι έλεγχοι θα επιδοθούν στους γονείς και κηδεμόνες την Τετάρτη 30/6/2020 μέχρι 12.30

Οι κωδικοί των υποψηφίων για το μηχανογραφικό θα δίνονται μέχρι τις 14.30

Ο Διευθυντής