Υποστήριξη για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Το 1ο ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας σας ενημερώνει ότι οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων περιοχών ευθύνης του 1ου ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας μπορούν κατόπιν αίτησης να προσέρχονται για την παροχή βοήθειας συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Η  υποβολή  αιτήματος για παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής-Επαγγελματικού Προσανατολισμού από γονείς θα πρέπει να γίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του 1ου  ΚΕΣΥ Δ΄ Αθήνας   1kesydath@sch.gr

Τα στοιχεία που απαιτούνται για ατομικό αίτημα είναι:

Ονοματεπώνυμο γονέων

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας

Έτος Γέννησης

Σχολική μονάδα & Τάξη φοίτησης

Διεύθυνση

Σταθερό & κινητό τηλέφωνο