Πλήρεις οδηγίες για την εξέταση υποψηφίων για την Α Λυκείου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να διαβάσουν από την σελίδα 3 και επέκεινα.

Odigies-gia-ypojifious-F.A._plireis